OFERTA: VAERSA, BOLSA DE TRABAJO

S'adjunta informació de la convocatòria de la borsa de treball publicada per VAERSA en el DOGV N 8113 (25/08/2017) per a efectuar la contractació laboral temporal de peons per a treballs forestals i de conservació del medi natural en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les bases integres de la convocatòria poden ser consultades en la pàgina web de VAERSA.​